Kontakt

Kontakt ved spørgsmål om udfyldelse. af ansøgningsskema eller ved ændringer til indsendte ansøgninger.

Telefonen er lukket fredag eftermiddag den 13. december 2019.

Telefonen er lukket ved jul og nytår fra den 21. december 2019 til og med den 5. januar 2020.

Skriv til os på kontakt@denkommunalekompetencefond.dk, tlf. 3370 3871 – Husk at oplyse sagsnr.

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 9.30-11.30 og 12.30-14.30.

Den 1. maj er telefonen åben mellem kl. 9.30 og 11.30.

Telefonen er lukket i ugerne 28, 29 og 30 samt ved helligdage og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

KL eller de faglige organisationer

Kontakt ved spørgsmål om uddannelsesmuligheder og sagsafgørelser

KL – Kommunernes Landsforening
kldkkf@kl.dk, tlf. 3370 3871


FOA – Fag og Arbejde

foakomp@foa.dk, tlf. 4697 2396


3F – Fagligt Fælles Forbund

den.offentlige.gruppe@3f.dk, tlf. 8892 0161


Dansk Metal / Håndværkerorganisationerne

forhandling@danskmetal.dk, tlf. 3363 2290


Socialpædagogerne

sl@sl.dk, tlf. 7248 6000


HK Kommunal
kommunal.faglig.sluse@hk.dk, tlf. 3330 4472


Dansk Socialrådgiverforening

lvk@socialraadgiverne.dk, tlf. 3338 6166


Teknisk Landsforbund
tlfaglig@tl.dk, tlf. 3343 6500


BUPL

dw@bupl.dk, tlf. 3546 5276


Forhandlingskartellet
lakn@fho.dk, tlf. 3336 8836