Kontakt

Kontakt ved spørgsmål om udfyldelse af ansøgningsskema eller ved ændringer til indsendte ansøgninger

I uge 44 (fra 29. oktober til 2. november 2018) har telefonen åben tirsdag og onsdag kl. 9.30-11.30 og 12.30-14.30.

Du er altid velkommen til at sende os en mail. Husk at oplyse sagsnr.

kontakt@denkommunalekompetencefond.dk, tlf. 3370 3871

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 9.30-11.30 og 12.30-14.30.

Den 1. maj er telefonen åben mellem kl. 9.30 og 11.30.

Telefonen er lukket i ugerne 28, 29 og 30 samt ved helligdage og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

KL eller de faglige organisationer

Kontakt ved spørgsmål om uddannelsesmuligheder og sagsafgørelser

KL – Kommunernes Landsforening
dkbi@kl.dk, 3370 3871


FOA – Fag og Arbejde

foakomp@foa.dk, 4697 2396


3F – Fagligt Fælles Forbund

den.offentlige.gruppe@3f.dk, 8892 0161


Dansk Metal / Håndværkerorganisationerne

forhandling@danskmetal.dk, 3363 2229


Socialpædagogerne

sl@sl.dk, 7248 6000


HK Kommunal
kommunal.faglig.sluse@hk.dk, 3330 4472


Dansk Socialrådgiverforening

lvk@socialraadgiverne.dk, 3338 6166


Teknisk Landsforbund
tlfaglig@tl.dk, 3343 6500


BUPL

dw@bupl.dk, 3546 5276


Forhandlingskartellet
joho@ftf.dk, 3336 8836