Ufaglært til faglært-puljer lukket

Ufaglært til faglært-puljen til meritpædagoguddannelsen på SL overenskomst er lukket

Puljens midler er brugt. Det er ikke længere muligt for medarbejdere ansat på SL overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere (64.41)  at søge midler til meritpædagoguddannelsen.

 

Ufaglært til faglært-puljen til uddannelse af SOSU-hjælper til SOSU-assistent er lukket

Puljens midler er brugt. Det er ikke længere muligt at søge for SUSU-hjælper til SOSU-assistent.

Der kan dog indsendes tillægsansøgning, hvis uddannelsesforløbet må forlænges som følge af lovligt forfald, jf. Lov om erhvervsuddannelser §§ 58 og 59, fx sygdom, graviditet, barsel og adoption, supplerende skoleundervisning eller særlige forhold.

Husk! Ufaglært til faglært-puljen på FOA’s område er stadig åben for ansøgninger til andre uddannelser.