Ufaglært til faglært-puljen er lukket

Ufaglært til faglært-puljen til uddannelse af SOSU-hjælper til SOSU-assistent er lukket

Ansøgninger behandles ud fra først-til-mølle-princip, men med mulighed for at sikre en geografik spredning i tildelingen af den samlede pulje. Der vil være ca. 7 mio. kr. til fordeling.

Ansøgning med underskrifter fra ansøger, leder og TR skal være uploadet på sagen senest 7 dage efter ansøgningen er oprettet.

Da puljens midler er begrænsede, er det udelukkende korrekt udfyldte ansøgninger, der kommer i betragtning. Det betyder blandt andet, at det er afgørende, at ansøger har en RKV i forhold til den uddannelse, der søges til, når ansøgningen indsendes.

Læse mere i vejledningen om, hvordan du udfylder og indsender ansøgningen korrekt.

Husk! Ufaglært til faglært-puljen er stadig åben for ansøgninger til andre uddannelser.