Aftalen om Ufaglært til Faglært

Ufaglært til Faglært-puljen er etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2015.

Midlerne er afsat med det formål at få flere ufaglærte til at gå i gang med uddannelse via en supplerende finansiering af et uddannelsesløft ”fra ufaglært til faglært”.

Vil du vide mere om ordningen, kan du kontakte: Den Opsøgende Indsats.

Aftalen om Ufaglært til Faglært-puljen