Gå tilbage

Akademikerne er blevet en del af Den Kommunale Kompetencefond

08-02-2022

Fra 5. april 2022 kunne ansatte på Akademiker-overenskomster* søge midler til individuel kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse i Den Kommunale Kompetencefond.

AC Akademikernes fond er lukket for ansøgninger, da puljen er brugt op.

Næste puljeåbning er tirsdag den 7. juni 2022, kl. 10.00.

Akademikernes fond vil fremadrettet tilføres i OK21 nye midler hver den første tirsdag kl. 10.00 i februar, juni og oktober.

Kommunale medarbejdere ansat på en akademikeroverenskomst kan søge støtte til uddannelse, der giver øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning. Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

Akademikernes pulje i Den Kommunale Kompetencefond tilføres i OK21 nye midler hver den første tirsdag kl. 10.00 i februar, juni og oktober.

Der kan helt konkret søges tilskud til uddannelsesgebyr, materialer og transportudgifter. Arbejdsgiveren skal finansiere minimum 20 pct. af det ansøgte beløb, jf. Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond.

Akademikernes forhåndsgodkendte uddannelsestyper kan ses på organisationens positivliste her.

*Hvem kan søge?

Akademikerorganisationer omfattet af Den Kommunale Kompetencefond:

Ansatte Tandlægers Organisation (ATO), Forbundet Kultur og Information (KI), Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Den Danske Landinspektørforening (DdL), Den Danske Præsteforening (DdP), Djøf, Dansk Kiropraktor Forening (DKF), DM, Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF), Dansk Psykolog Forening (DP), Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Ingeniørforeningen (IDA), JA, Forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Pharmadanmark (PD), Tandlægeforeningen (TF), Danske Scenografer (DS), Danske Fysioterapeuter (Dfys), Ergoterapeutforeningen (Etf), Jordmoderforeningen (JMF).

Ikke-omfattede Akademikerorganisationer:

DJ-AC, Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), Forsvarsgruppen i AC (HOD), Foreningen af Speciallæger (FAS), Yngre Læger (YL), Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF).

Konstruktørforeningens (KF) område udgør et selvstændigt fondskar.

Logo

Seneste information

Særlig indsats hos HK Kommunal for tandklinikassistenter

26-04-2021

Særlig indsats for tandklinikassistenter Der iværksættes en særlig indsats med henblik på, at flere tandklinikassistenter får mulighed for…

Læs mere

Højere tilskud til at blive socialformidler hos HK Kommunal

01-04-2021

Højere tilskud til at blive socialformidler Tilskud til Socialformidleruddannelsen hos HK Kommunal fortsætter. Den særlige pulje til socialformidleruddannelsen,…

Læs mere