Bedre til ord, tal og IT

Der er tre trin, som I skal igennem for at blive tilmeldt og for efterfølgende at opnå tilskud til indsatsen Bedre til ord, tal og IT.

1. Tilmelding
2. Screening
3. Ansøgning

For hvert af de tre trin er der en række oplysninger, som I bør læse og have klar, inden I ansøger. Læs mere under hver trin.

1. Tilmelding

Tilmeldingsansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Hvem deltager i den lokale styregruppe?
 • Hvilke fagområder/arbejdspladser skal indgå i indsatsen?
 • Hvor mange medarbejdere vil blive omfattet af indsatsen?
 • Hvordan vil I tilrettelægge indsatsen?

2. Screening

Screeningsansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på uddannelsesstedet/kursusudbyder
 • Dato for afholdt screening/dato for planlagt screening
 • Antal medarbejdere, der ansøges for
 • Pris på eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf) på din leder og TR

3. Ansøg

Individuel ansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på det kursus du søger til
 • Navn på kursusudbyder
 • Dato for kursusstart
 • Antal vikartimer/tilskud til lønrefusion, der ansøges om
 • Eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på din leder og TR

Gruppeansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Opret dig som kontaktperson på ansøgningen, hvis du ikke er enten leder eller TR. Herefter vil du modtage alle relevante mails om ansøgningen.
 • Angiv navne og CPR-nr på samtlige medarbejdere, der søges midler til.
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på det kursus du søger til
 • Navn på kursusudbyder
 • Dato for kursusstart
 • Antal vikartimer/tilskud til lønrefusion, der ansøges om
 • Eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf) på din leder og TR