Bedre til ord, tal og IT

Proces

 •  Nedsæt styregruppe bestående af leder, (F)TR, HR og udbyder.
 •  Indsend tilmelding (trin 1 nedenfor) bilagt dokumenterne “Tilmelding” og “Aftale med udbyder“.
 •  Afhold informationsmøde for alle medarbejdere.
 •  Screening af medarbejdere.
 •  Opret ansøgning til screening (trin 2 nedenfor) seneste 3 måneder efter screening.
 •  Afhold kurser for medarbejdere inden for målgruppen.
 •  Opret ansøgning (individuel eller gruppe) om midler til kurser (trin 3 nedenfor) seneste 3 måneder efter screening.
 •  Fastholdelse og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer.

For hvert af de tre trin nedenfor er der en række oplysninger, som I bør læse og have klar, inden I søger. Læs mere under hvert trin.

1. Tilmelding

Tilmeldingsansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Hvem deltager i den lokale styregruppe?
 • Hvilke fagområder/arbejdspladser skal indgå i indsatsen?
 • Hvor mange medarbejdere vil blive omfattet af indsatsen?
 • Hvordan vil I tilrettelægge indsatsen?

2. Screening

Screeningsansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på uddannelsesstedet/kursusudbyder
 • Dato for afholdt screening/dato for planlagt screening
 • Antal medarbejdere, der ansøges for
 • Pris på eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf) på din leder og TR

3. Ansøg

Individuel ansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på det kursus du søger til
 • Navn på kursusudbyder
 • Dato for kursusstart
 • Antal vikartimer/tilskud til lønrefusion, der ansøges om
 • Eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) på din leder og TR

Gruppeansøgning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
 • Opret dig som kontaktperson på ansøgningen, hvis du ikke er enten leder eller TR. Herefter vil du modtage alle relevante mails om ansøgningen.
 • Angiv navne og CPR-nr på samtlige medarbejdere, der søges midler til.
 • Arbejdspladsens P-nummer (10 cifre). Hvis ikke du kender jeres p-nummer, kan du få det hos din leder eller i jeres økonomiafdeling.
 • Navn på det kursus du søger til
 • Navn på kursusudbyder
 • Dato for kursusstart
 • Antal vikartimer/tilskud til lønrefusion, der ansøges om
 • Eventuelle transportudgifter
 • Kontaktoplysninger (e-mail og tlf) på din leder og TR