Den Kommunale Kompetencefond

FØLG DE 5 TRIN OG ANSØG

1. Tal med leder og TR

Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder. Få inspiration hos TR og din faglige organisation.

2. Afklar uddannelse

Afklar hvilken uddannelse der er relevant for dig, og hvornår du kan deltage. Se positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser.

3. Læs reglerne

Læs fondens regelsæt således, at din ansøgning kan behandles hurtigt.

4. Udfyld ansøgning

Ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af dig, din leder og din TR/faglige organisation. Upload den underskrevne ansøgning.

5. Ansøgning behandles

Ansøgningen behandles af KL og den faglige organisation. Du vil normalt få svar inden for 14 dage til en måned.

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte din uddannelse med op til 30.000 kr. (50.000 kr. for masteruddannelse) inden for en periode på 12 måneder.

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning. Støtten er et supplement til den indsats, der i øvrigt finder sted.

Der gives fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. ­Se positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser på de enkelte organisationers områder i højre boks.  Ansøgninger behandles af parterne i Den Kommunale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

HK Kommunal har dog en særlig pulje (100 pct.) til socialformidleruddannelsen, læs mere her, og akademiuddannelsen i odontologisk praksis, læs mere her.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Seneste nyheder

Akademikerne er blevet en del af Den Kommunale Kompetencefond

08-02-2022

Fra 5. april 2022 kunne ansatte på Akademiker-overenskomster* søge midler til individuel kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse i Den…

Læs mere

Tilskud til meritpædagoguddannelse hos FOA

01-10-2021

Medarbejdere ansat på en overenskomst mellem KL og FOA kan nu søge om tilskud til meritpædagoguddannelse. Der kan søges…

Læs mere