FOA åbner for tilskud til meritpædagoguddannelsen

Medarbejdere ansat på en FOA overenskomst har i en forsøgsperiode fra den 1. juli 2017 til den 30. juni 2018 mulighed for, at søge støtte til meritpædagoguddannelsen, som anden kompetencegivende uddannelse i Den Kommunale Kompetencefond.

Vilkårene for at søge støtte følger ‘Regler til ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond’. Det vil bl.a. sige, at der gives økonomisk støtte (80 %) til deltagerbetaling, materialer og transport. Der kan max gives 25.000 kr. i støtte pr. år, og der gives ikke støtte til vikardækning.