Forhåndsgodkendelse til gruppeansøgninger

I kan søge om en forhåndsgodkendelse af en gruppeansøgning, hvis I er i tvivl om, hvorvidt Den Kommunale Kompetencefond støtter den ønskede uddannelse. En forhåndsgodkendelse er udelukkende rettet mod uddannelsens art og ikke medarbejdernes tilskudsmuligheder.

Det er kun muligt, at få en forhåndsgodkendelse for ansatte på én overenskomst. Er ansøgerne ansat på forskellige overenskomster, men skal deltage på samme uddannelse, skal der indsendes en ansøgning pr. overenskomst.

Den endelige godkendelse af ansøgningen finder først sted, når ansøgningen er indsendt og underskrevet. Godkendelsen forudsætter, at ansøgningerne indsendes før uddannelsesstart, og at den enkelte ansøger ikke allerede har anvendt de 30.000 kr. (50.000 kr. ved masteruddannelse), der årligt er til rådighed pr. medarbejder.