Hjælpeark til beregning af løn og elevløn

Princippet for tilskuddet er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen i forhold til medarbejderens hidtidige løn, mens kommunen modtager et tilskud til uddannelse af medarbejderen. Tilskuddets størrelse beregnes som differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) for den pågældende erhvervsuddannelse og medarbejderens ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet.

I dette hjælpeark kan du få hjælp til beregning af løn og elevløn.

Vejledning til beregning af løn og elevløn.

Har du brug for yderligere rådgivning om ordningen Ufaglært til faglært, er du velkommen til at kontakte Den Opsøgende Indsats.