Gå tilbage

Hvordan kommer du i gang, når du er ansat på overenskomst med FOA eller 3F?

01-04-2021

Er du fyldt 25 år? Har du mere end 2 års erfaring? Og er du ansat på en overenskomst mellem KL og FOA eller 3F?

Ufaglært til Faglært puljen mindsker de økonomiske barrierer, der kan være forbundet med at gennemføre en faglært uddannelse.
Hensigten med det tilskud, der gives gennem puljen, er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen.

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang i Pjecen – Ufaglært til faglært.

Du er også velkommen til at kontakte Den Opsøgende Indsats for uddannelse og kompetenceudvikling og få mere af vide om Ufaglært til faglært.

Seneste information

OK.21 – Nyheder (UFTF)

01-04-2021

Ufaglært til faglært – Kravet om minimum 5 års ansættelse i kommunen reduceres til 2 år I den…

Læs mere