Gå tilbage

Information om overgangen til FVU Digital.

07-03-2019

FVU Digital trådte i kraft pr. 1. januar 2019, og i indsatsen Bedre til ord, tal og IT er det besluttet at overgå til FVU Digital som kursustilbud til medarbejdere med behov for opkvalificering inden for IT. FVU Digital erstatter altså det særligt tilrettelagte 2-dags IT-kursus.

FVU Digital er en del af FVU-pakken og udbydes på samme vilkår som de andre fag. Den Kommunale Kompetencefond giver støtte til Trin 1, som har en varighed af 20-30 timer. Der er ingen brugerbetaling, og fonden giver også tilskud til vikardækning/ lønrefusion, samt transportudgifter til dette kursus.

Tilmeldte kommuner skal derfor som udgangspunkt overgå til FVU Digital i samarbejde med deres udbyder fra den 15. april. Hvis I har planlagt IT-kurser efter denne dato og ønsker at gennemføre disse, bedes I fremsende information om de planlagte kursusforløb til bedretil@dkkfond.dk hurtigst muligt, hvorefter parterne vil tage stilling til, om fonden kan give dispensation til disse forløb.

Vi gør opmærksom på, at det primære formål med indsatsen fortsat er at løfte medarbejderes basale færdigheder inden for dansk og matematik. Det er derfor ikke muligt udelukkende at screene og udbyde kurser i IT, da IT skal indgå som en understøttelse til opkvalificeringen inden for dansk og matematik.

Seneste information

Satsen for vikardækning/lønrefusion stiger

02-11-2022

Satsen for vikardækning/lønrefusion stiger til kr. 200,- Parterne KL, FOA og 3F har besluttet, at hæve satsen til…

Læs mere

Udvider indsatsen med FVU-digital trin 2 og trin 3

30-09-2022

I en forsøgsperiode fra 1. oktober 2022 til 31. marts 2024 har KL, FOA og 3F besluttet at…

Læs mere