Gå tilbage

OK.21 – Nyheder

19-03-2021

Der er sket en række tiltag i Den Kommunale Kompetencefond i forbindelse med overenskomstforhandlinger (OK.21). Nedenfor kan læses en række af de nye tiltag.

Tilskud forhøjes

Det årlige tilskud forhøjes fra 25.000 kr. til 30.000 kr. og tilskud til masteruddannelse forhøjes i overenskomstperioden fra 25.000 kr. til 50.000 kr.

De forhøjede tilskud træder i kraft fra den 4. maj 2021.

Tilskud til Serviceaftalevirksomheder fortsætter

Aftalen om at Serviceaftalevirksomheder (kommunalt ejede selskaber) er omfattet af Den Kommunale Kompetencefond forlænges og omfatter også denne overenskomstperiode.

Akademikerne (AC) indtræder i fonden

Akademikerne indtræder i Aftale om Den Kommunale Kompetencefond pr. 1. april 2021. Ansøgning om støtte til kompetenceudvikling fra fonden kan ske fra den 5. april 2022. Det eksakte tidspunkt for første puljeåbning er endnu ikke aftalt, men bliver meldt ud i god tid.

Aftalen omfatter alle ansatte under Akademikernes forhandlingsområde, dog undtaget ansatte med en uddannelse som læge samt chefer ansat i Københavns Kommune i henhold til protokollat 2 og chefer ansat på selvstændige chefaftaler.

Konstruktørforeningen, der allerede er en del af fonden, overføres fra Forhandlingskartellet til Akademikerne, og kan ansøge om tilskud som hidtil. Beredskabscheferne under IDA’s forhandlingsområde vil fremadrettet også være en del af Akademikernes fondsområde.

Læs mere her.

Særlige indsatser hos HK Kommunal

Der iværksættes en særlig indsats for tandklinikassistenter, hvor der ydes 100 % tilskud til Akademiuddannelsen i Odontologisk praksis. Læs mere her.

Endvidere fortsætter den særlige pulje til socialformidleruddannelsen med 100 % tilskud i OK21. Læs mere her.

For begge indsatser gælder, at der skal ansøges særskilt i ansøgningsmodulet.

Den Kommunale Kompetencefond støtter it-certificeringer hos HK Kommunal, der giver medarbejderne bevis for at man har opnået dokumenteret viden og færdigheder knyttet til en bestemt teknologi, metode eller system. Der gives ikke støtte til brugerkompetencer – dvs. kompetencer, der sikrer at man kan bruge grundprogrammer (fx Office 365, Excel, Powerpoint), interne systemer (fx ESDH, EPJ) og digitale platforme (fx Teams, sociale medier) i den daglige opgaveløsning.

Ufaglært til faglært – Kravet om minimum 5 års ansættelse i kommunen reduceres til 2 år

I den særlige pulje ”Ufaglært til faglært” nedsættes kravet om 5 års ansættelse i kommunen til krav om 2 års ansættelse i kommunen på ansøgningstidspunktet. Puljen giver fortsat støtte til medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse eller et ”på-vej-til” faglært forløb.”

Seneste information

AC Akademikerne er lukket for ansøgninger

13-06-2023

Midlerne i AC Akademikernes pulje er opbrugt. Der vil blive tilført milder igen den 3. oktober 2023, kl….

Læs mere

Dansk Musikerforbund er lukket for ansøgninger

23-05-2023

Midlerne i Dansk Musikerforbunds pulje er opbrugt. Der vil blive tilført milder igen i august 2024. Dato offentliggøres…

Læs mere