Gå tilbage

Positivlister

20-02-2017

Forhåndsgodkendte uddannelser

Den Kommunale Kompetencefond yder fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.

Der findes positivlister med forhåndsgodkendte uddannelser på de enkelte organisationers områder. Hvis de søgte uddannelser ikke er på positivlisten, behandles de enkelte ansøgninger konkret af parterne.

Hvis kommunen selv udvikler og afholder uddannelser og kurser, vil fondens midler kunne anvendes i de tilfælde, hvor uddannelserne opfylder kravene om, hvad fonden støtter.

Uddannelser der ikke støttes af fonden

Den Kommunale Kompetencefond yder ikke støtte til efter- og videreuddannelse, hvor der via overenskomsterne er tilbudspligt, eller i tilfælde af lovpligtig uddannelse. Ledere kan ikke opnå støtte til diplomuddannelse for ledere, idet de jf. trepartsaftalen fra 2007 skal tilbydes uddannelsen af arbejdsgiver.

Se positivlisterne her:

Seneste information

Tilskud til meritpædagoguddannelse til ansatte på en FOA overenskomst

14-11-2023

KL og FOA har drøftet tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til meritpædagoguddannelsen i lyset, at regeringen har afsat…

Læs mere

Akademikerne kan søge i Den Kommunale Kompetencefond

05-10-2023

Hvis Akademikernes pulje i Den Kommunale Kompetencefond løber tør for midler tilføres der i OK21 nye midler hver…

Læs mere