Gå tilbage

Spørgsmål i forbindelse med COVID19

01-12-2020

Her finder du svar på de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med COVID19:

Jeg kan ikke få underskrifter inden 40 dage

Hvis du ikke uploader din underskrevne ansøgning, vil du modtage to mails (når der 32 dage og 8 dage tilbage), der minder dig om, at der mangler at blive uploadet en ansøgning med underskrifter. Efter 40 dage vil din ansøgning automatisk blive annulleret, hvis ansøgningen med underskrifter ikke uploades. Alle underskrifterne skal være på ansøgningen, før ansøgningen kan blive sagsbehandlet.

Hvis du ikke har mulighed for at få din leder eller din tillidsrepræsentants underskrift(er) på ansøgningen inden for de 40 dage på grund af COVID19, skal du kontakte os enten pr. mail til kontakt@denkommunalekompetencefond.dk eller ringe til os på tlf. 33 70 38 71. HUSK at oplyse sagsnr.

Det er vigtigt, at vi får registreret på din sag, hvad begrundelsen er for de manglende fysiske underskrifter.

Vi kan enten rykke annulleringsdatoen, således du kan uploade ansøgningen, når du har alle underskrifter eller vi kan iværksættes en løsning, hvor mails kan anvendes som midlertidig godkendelse. Med en mailgodkendelse, vil ansøgningen blive behandlet, og støtten udbetales inden for 7 dage som normalt. Det er dog en betingelse for tilskuddet med en mailgodkendelse, at ansøgning med underskrifterne senere indsendes, når situationen er blevet normal igen.

Denne ordning med mailgodkendelse er foreløbig gældende til 28. februar 2021.

Jeg kommer først afsted på kursus til efteråret, skal jeg annullere ansøgningen eller tilbagebetale?

Nej, det er ikke nødvendigt. Skriv det til kontakt@denkommunalekompetencefond.dk eller ring til os på tlf. 33 70 38 71. HUSK at oplyse sagsnr. Vi noterer på sagen, at uddannelsen rykkes. Hvis underskrifterne endnu ikke er uploadet, skal du også oplyse dette, således vi kan rykke annulleringsdatoen for upload af ansøgning med underskrifter.

Jeg kan ikke få refunderet kursusafgift

Hvis din arbejdsplads har haft udgiften til en uddannelse/et kursus, og ikke kan få refunderet den indbetalte kursusafgift hos uddannelsesudbyder, skal udgiften ikke tilbagebetales, idet udgiften er brugt.

Det er dog vigtigt, at du skriver til kontakt@denkommunalekompetencefond.dk eller ringer til os på tlf. 33 70 38 71 og oplyser, at du ikke har deltaget på kurset, men ikke har kunne få udgifterne refunderet samt begrundelsen. Dette er afgørende for, om du på et senere tidspunkt vil kunne modtage tilskud til uddannelsen/kurset.

Jeg kan få refunderet kursusprisen

Hvis din arbejdsplads kan få refunderet udgiften til kurset/uddannelsen, skal beløbet tilbagebetales til Den Kommunale Kompetencefond med mindre du kan deltage på det samme eller lignende uddannelse/kursus inden for det kommende år.  Skriv til kontakt@denkommunalekompetencefond.dk eller ring til os på tlf. 33 70 38 71. Oplys sagsnr. og vi noterer på sagen, at uddannelsen rykkes.

Seneste information

Højere tilskud til at blive socialformidler

18-11-2020

Højere tilskud til at blive socialformidler Som skrevet i nyhed af 5. oktober 2018 kan ansatte indenfor HK…

Læs mere

Tilskud til meritpædagoguddannelse hos FOA

03-04-2020

Medarbejdere ansat på en overenskomst mellem KL og FOA kan nu søge om tilskud til meritpædagoguddannelse. Der kan søges…

Læs mere