Gå tilbage

Tilskud til meritpædagoguddannelse til ansatte på en FOA overenskomst

14-11-2023

KL og FOA har drøftet tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til meritpædagoguddannelsen i lyset, at regeringen har afsat midler til mere uddannet pædagogisk personale på dagtilbudsområdet (opkvalificeringspuljen) herunder til opkvalificering via meritpædagoguddannelsen.

Parterne er enige om, at der med virkning fra 1. december 2023 og indtil videre frem til den 31. juli 2026 ikke længere gives tilskud til nye uddannelsesforløb til meritpædagog i FOA’s pulje under Den Kommunale Kompetencefond.

Der kan fortsat opnås tilskud i FOA’s pulje i Den Kommunale Kompetencefond for så vidt angår uddannelsesforløb til meritpædagog som allerede er godkendt til tilskud i Den Kommunale Kompetencefond.

Seneste information

Akademikerne kan søge i Den Kommunale Kompetencefond

05-10-2023

Hvis Akademikernes pulje i Den Kommunale Kompetencefond løber tør for midler tilføres der i OK21 nye midler hver…

Læs mere

Dansk Musikerforbund er lukket for ansøgninger

23-05-2023

Midlerne i Dansk Musikerforbunds pulje er opbrugt. Der vil blive tilført milder igen i august 2024. Dato offentliggøres…

Læs mere