Gå tilbage

Tilskud til meritpædagoguddannelse hos FOA

01-10-2021

Medarbejdere ansat på en overenskomst mellem KL og FOA kan nu søge om tilskud til meritpædagoguddannelse. Der kan søges tilskud til uddannelsesgebyr, materialer og transportudgifter. Arbejdsgiveren skal finansiere 20 pct. af uddannelsen, jf. Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond.

Der kan IKKE søges i den særlige pulje Ufaglært til faglært.

Bemærk at ansøgningen til meritpædagoguddannelsen skal underskrives af en repræsentant fra den lokale FOA-afdeling og ikke af TR. Derudover skal leder og medarbejder også underskrive ansøgningen.

Det anbefales, at der søges tilskud til to semestre ad gangen. Meritpædagoguddannelsen skal angives som ‘Anden kompetencegivende uddannelse’ under uddannelsestype i ansøgningsskemaet, jf. FOA’s positivliste.

Har du spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte os på mail kontakt@denkommunalekompetencefond.dk eller på telefon 33 70 38 71. Telefonen er åben mandag-fredag kl. 9.30-11.30 og 12.30-14.30.

Seneste information

Akademikerne er blevet en del af Den Kommunale Kompetencefond

08-02-2022

Fra 5. april 2022 kunne ansatte på Akademiker-overenskomster* søge midler til individuel kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse i Den…

Læs mere

Særlig indsats hos HK Kommunal for tandklinikassistenter

26-04-2021

Særlig indsats for tandklinikassistenter Der iværksættes en særlig indsats med henblik på, at flere tandklinikassistenter får mulighed for…

Læs mere