Information om ufaglært til faglært

Ufaglært til faglært-puljen til uddannelse af SOSU-hjælper til SOSU-assistent er lukket

Puljens midler er brugt. Det er ikke længere muligt at søge for SUSU-hjælper til SOSU-assistent.

Der kan dog indsendes tillægsansøgning, hvis uddannelsesforløbet må forlænges som følge af lovligt forfald, jf. Lov om erhvervsuddannelser §§ 58 og 59, fx sygdom, graviditet, barsel og adoption, supplerende skoleundervisning eller særlige forhold.

 

Ufaglært til faglært-puljen FOA og 3F

Medarbejdere ansat på FOA og 3F overenskomst kan søge midler til et erhvervsuddannelsesforløb eller et kursusforløb på vej til en faglært uddannelse. Læs mere om aftalen her.

 

Ufaglært til faglært-puljen til meritpædagoguddannelsen på SL og BUPL

Medarbejdere ansat på SL overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere (64.41) og på BUPL overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber (60.01) kan søge midler til meritpædagoguddannelsen. Læs mere om aftalen her.

Medarbejdere ansat på en FOA overenskomst skal være opmærksom på, at de kan ikke søge i Ufaglært til faglært-puljen, men kan søge under Den Kommunale Kompetencefonds ‘Regler for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond’ under ‘Anden kompetencegivende uddannelse’.